اخبار برگزیده

همین خوبه

همین خوبه که با اینکه چشاتو روی من بستی

تو چندتا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

همین خوبه که آرومی  و حس می کنی آزادی

که دست کم تو عکسامون هنوزم پیشم ایستادی

واسه من کافیه اینکه تو از من خاطره داری

به یادشون که میفتی واسه من وقت می ذاری

همین خوبه … 


همین خوبه

همین خوبه

همین خوبه

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها